Informacija lietuvių kalba

Status Covid-19 Frøya

 

Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 24.09.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 78 1 79
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 0 0 0
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 19 1 20
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 80 0 80
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 403.2
Antall vaksinasjonsdoser administrert. (Number of vaccinated) 6864
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 61.6

* These are numbers continuously updated and linked to some uncertainty. In addition there has been done several rapid tests daily. The numbers of testing applies from 17.12.20.

* Dette er tall som løpende oppdateres, og som det er knyttet noe usikkerhet til.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester som ikke er inkludert. Tallene for testing gjelder fra om med 17.12.20