Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Informacje w języku polskim

Rady i zalecenia

Odległość i kontakt z innymi

•    Wszyscy zobowiązani są zachować 1 metrowy odstęp od osób nie mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym

•    Zasada odległości nie dotyczy dzieci przedszkolnych i w szkole podstawowej w czasie wolnym

•    Zasada odległości nie dotyczy też dorosłych pracujących z dziećmi

•    Osoby z grup ryzyka oraz niezaszczepieni powinny chronić się szczególnie przed sytuacjami w których może dojść do zakażenia

•    Maksymalnie 10 osób w charakterze gości w domu, poza domownikami

•    Maksymalnie 20 gości w okresie Świąt i Nowego Roku, z zachowaniem 1 metrowego odstępu

•    Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych mogą mieć odwiedziny dzieci z te samej kohorty/klasy, nawet jeżeli przekracza to liczbę 20 osób

•    Ograniczmy liczbę bliskich kontaktów, ale nie izolujmy się

•    Spotykajmy się na zewnątrz jeżeli jest to możliwe.

 

Aktywności sportowe
Dzieci i młodzież

•    Dzieci przedszkolne i w szkołach podstawowych mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach w czasie wolnym. Jeżeli zajęcia odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym może w nich brać udział max 20 osób. Ograniczenie ilościowe nie obowiązuje jeżeli uczestnicy należą do tej samej kohorty, klasy czy grupy w przedszkolu.

•    Dzieci i młodzież szkół podstawowych - nie zaleca się organizowania cup”ów czy rozgrywek w których biorą udział dzieci z różnych miejsc.

•    Wyjątek od powyższej zasady stanowią aktywności na zewnątrz. Ważne jest aby zachować 1 metrowy odstęp.

•    Młodzież gimnazjalna powinna zachować 1 metrowy odstęp również w czasie wolnym. Oznacza to iż nie powinna np. grać w piłkę gdzie zachowanie odstępu nie jest możliwe.

 

Dorośli

•    Zaleca się odwołanie rozgrywek, w których biorą udział różne grupy osób, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

•    Dorośli mogą ternować i brać udział w aktywnościach na zewnątrz, ale zaleca się aby było max 20 osób i aby zachować 1 metrowy odstęp. 

 

Wszyscy

•    Zalecamy aby jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. Trzymajmy jednak odstęp.

•    Garderoby mogą być dostępne jeżeli możliwe jest zachowanie odstępu.

 

Szkoły, przedszkola i SFO

•    Wprowadzony zostaje tzw żółty poziom dla przedszkoli, SFO i szkół podstawowych oraz gimnazjum. Możliwe jest lokalne wprowadzenie poziomu czerwonego w razie konieczności.

•    Wprowadzony zostaje poziom czerwony dla szkół licealnych i nauczania dorosłych.

•    Uniwersytety i szkoły wyższe mają obowiązek przygotować nauczanie zdalne jeżeli tylko to możliwe.

 

Praca

•    Wszyscy którzy mają możliwość pracy zdalnej, pracują zdalnie

•    Praca zdalna oraz maseczki nie obowiązują gdy uniemożliwia to lub utrudnia  wykonywanie zadań tym którzy pracują z dziećmi.

•    Zaleca sie 1 metrowy odstęp.

•    Zaleca się stosowanie maseczki gdy nie jest możliwe zachowanie 1 metrowego odstępu.

 

 

 

 

Spotkania i wydarzenia zorganizowane
Zaleca się ograniczenie liczby bliskich kontaktów. Więcej czasu spędzajmy w domu. Ograniczmy liczbę spotkań i wydarzeń w których bierzemy udział.

•    Max 20 osób na prywatnym wydarzeniu w wynajętym lub wypożyczonym lokalu

•    Pogrzeb - max 50 osób wewnątrz oraz na zewnątrz.

•    Max 20 osób na wydarzeniach publicznych bez przydzielonych miejsc. Max 50 osób gdy miejsca są przydzielone.

•    Organizator wydarzenia musi zadbać aby wszyscy przestrzegali 1 metrowego odstępu.

•    Max 100 osób na wydarzeniach publicznych na zewnątrz bez przydzielonych stałych miejsc. Max 200 x 3 osób gdy miejsca są wyznaczone.

•    Organizator wydarzenia ma obowiązek zapewnić pogląd na to gdzie siedzą poszczególni uczestnicy.

•    Na wydarzeniach odbywających się wewnątrz powinien być zachowany odstęp jednego wolnego siedzenia. Osoby z tego samego domostwa mogą siedzieć bliżej.

•    Zakaz serwowania napojów alkoholowych na wydarzeniach wewnątrz i na zewnątrz.

•    Obowiązek maseczek na wydarzeniach wewnątrz.

 

Lokale serwujące jedzenie i napoje

•    Obowiązek zachowania 1 metrowego odstępu.  Osoby z tego samego domostwa mogą siedzieć bliżej.

•    Zakaz serwowania napojów alkoholowych wewnątrz lokalu jak i na zewnątrz.

•    Zakaz wydarzeń podczas których niemożliwe jest zachowanie 1 metrowego odstępu, np. Imprez tanecznych.

•    Obowiązek rejestracji gości.

•    Zakaz serwowania jedzenia i picia na imprezach prywatnych, w lokalu komercyjnym dla powyżej 20 osób (wewnątrz) oraz powyzej 50 osób (na zewnątrz).

 

Odpowiedzialne prowadzenie działalności

•    Parki rozrywki, place zabaw wewnętrzne itp. pozostają zamknięte.

•    Baseny, spa I baseny hotelowe mogą być otwarte tylko: treningów indywidualnych, kursów pływackich, zorganizowanych zawodów pływackich oraz dla użytku szkół. Możliwe są też zajęcia rehabilitacyjne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach z organizatorem. Inne formy indywidualnego korzystania z kompleksów wodnych gdzie konieczna jest ich rezerwacja.

•    Następujące działalności mogą pozostać otwarte przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia: biblioteki, muzea, bingo, centra treningowe, centra handlowe, sklepy, targi itp.  

•    Aby miejsca te mogły pozostać otwarte należy zapewnić aby była możliwość zachowania 1 metrowego odstępu, stosować rutyny związane z higieną i czystością.

•    Poza bibliotekami, sklepami, muzeami i centrami handlowymi istnieje obowiązek rejestracji odwiedzających.

 

Maseczki

•    Obowiązek gdy nie ma możliwości zachowania 1 metrowego odstępu: sklepy, centra handlowe, lokale serwujące jedzenie i napoje, transport publiczny, taxi.

•    Obowiązek również przy działalności gdzie mamy do czynienia z klienten jeden na jeden: fryzjer, spa.

•    Obowiązek używania maseczek w bibliotekach, muzeach i na wydarzeniach odbywających się wewnątrz.

•    Nie obowiązuje gdy siedzimy przy stoliku w lokalu serwującym jedzenie i picie.

 

Praca zdalna

•    Obowiązek pracy z domu w tych przypadkach w których jest to możliwe i nie zakłóca wykonywaniu obowiązków zawodowych (w tym związanych z pracą z dziećmi i innymi wrażliwymi grupami)

 

 

Kwarantanna

•    Wspólne zasady kwarantanny i izolacji bez względu na typ wirusa. Obowiązek kwarantanny dla członków gospodarstwa domowego i tych którzy pozostają w bezpośredniej relacji z zarażonym (partner). Osoby te mogą wyjść z kwarantanny po 7 dniach i negatywnym teście. Pozostałe tzw bliskie kontakty mogą wyjść z kwarantanny po 3 dniach i negatywnym teście, jednak muszą pozostać 7 dni w kwarantannie obowiązującej w czasie wolnym (wymagany również test).