Budsjett

Her vil kommunen publisere kommunens budsjettdokumenter, som vil være presentasjon rådmannen har til kommunestyret, økonomiplandokumentet fra rådmannen og kommunestyrets vedtak.

Kontakt

Thomas Sandvik
Økonomisjef
E-post
Mobil 412 15 328