Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Designhåndbok

Frøya kommunes visuelle identitet skal bidra til tydelig, enhetlig og profesjonell kommunikasjon i alle digitale og trykte flater.

Her finner du retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi og andre elementer. Alle virksomheter og ansatte skal bruke kommunens visuelle identitet i tråd med designhåndboka. Eksterne leverandører på oppdrag fra Frøya kommune skal også følge denne.

Kontakt servicesenteret i Frøya kommune dersom du har spørsmål eller trenger råd og veiledning.

 

Ekstern bruk

Logo og kommunevåpen kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse. All ekstern bruk av Frøya kommunes visuelle identitet som logo og kommunevåpen, skal godkjennes av servicesenteret.

 

Designeksempler

 

     

  

 

  

 

 

Innhold

Logo og kommunevåpen

Logo og kommunevåpen

 • Frøya kommunes logo er sammensatt av det offisielle kommunevåpenet og signaturen Frøya.
 • Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har tre skråstilte beinkroker mot en blå bakgrunn. Motivet henspiller på Frøyas historiske tilknytning til havet og fisket.
 • Originale filer skal brukes, slik at sammensetningen av elementer, skrifttype og avstander ikke forandres.

 

Bruk av logo og kommunevåpen

Hovedlogo

Logo og kommunevåpen i blå versjon er formelle, og brukes vanligvis når Frøya kommune opptrer og kommuniserer som myndighet, og i høytidelige eller tradisjonsrike sammenhenger.

 

      

 

 

Forenklet logo

Logo i forenklet/stilisert versjon kan brukes i andre sammenhenger. Den ensfargede utformingen gjør dem teknisk og estetisk anvendelige på en stor bredde av ulike trykte og digitale flater.

Sort stilisert logo brukes på lyse bakgrunner, og hvit på mørke bakgrunner.

 

  

 

 

Logo med visjon

Som hovedregel skal logo presenteres uten visjon. Logofil med visjon kan brukes i sammenhenger hvor det er hensiktsmessig. Det er da viktig at god lesbarhet blir ivaretatt.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Minstemål

Minstemålet sørger for at gjengivelsen av logoen og kommune­våpenet alltid er tydelig. På print/trykte og fysiske flater skal høyden aldri være mindre enn 10 mm. På digitale flater er minste tillatte høyde 32 piksler.

 

 

Beskyttet område

For at logoen ikke skal forstyrres av andre elementer, skal den ha "luft" rundt seg. Beskyttet område på alle sider av logoen tilsvarer 1/3 av høyden på kommunevåpenet i gjengitt størrelse.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-godkjente varianter

 

Logoens dimensjoner, avstander og størrelsesforhold skal ikke endres.

 

 • Ikke bytt om eller introduser nye farger.
 • Ikke gjør om på størrelsesforholdet mellom signatur og kommunevåpen.
 • Ikke endre skrifttype på signaturen – bruk logofiler som finnes her.
 • Ikke bruk grafiske effekter på logoen.
 • Ikke legg til eller fjern elementer
 • Ikke strekk logoen.

 

 

Kommunevåpen

Som hovedregel er det kommunens logo som skal brukes. Bruk av kommune­våpenet istedenfor logoen skal alltid godkjennes av servicesenteret.

Kommunevåpenet skal alltid gjengis i sin helhet, og med en tilfredsstillende kvalitet.

 

Last ned logo

Last ned logoen

Logoen skal alltid brukes i sin helhet - både med kommunevåpen og teksten. I enkelte tilfeller kan kommunevåpenet brukes alene.

Om du vil ha logoen som en vanlig bildefil med gjennomsiktig bakgrunn, velg PNG.
AI er et filformat som typisk brukes av designere og trykkerier.

 

Hovedlogo, png (PNG, 23 kB)

Hovedlogo med hvit skrift, png (PNG, 25 kB)

 

Forenklet logo sort, png (PNG, 20 kB)

Forenklet logo hvit, png (PNG, 23 kB)

 

Logo med visjon, png (PNG, 28 kB)

Logo for virksomheter, png (PNG, 31 kB)

 

Alle logovarianter, AI (AI, 174 kB)

 

Last ned kommunevåpen

Som hovedregel er det kommunens logo som skal brukes. Bruk av kommune­våpenet istedenfor logoen skal alltid godkjennes av servicesenteret.

Kommunevåpenet skal alltid gjengis i sin helhet, og med en tilfredsstillende kvalitet.

Last ned Frøya kommunevåpen, AI (AI, 2 MB)

Last ned Frøya kommunevåpen, høyoppløst PNG. (PNG, 54 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo til enkelte virksomheter og tilfeller

Til for eksempel nettsider, skoler, arbeidsklær eller biler kan det være behov for en egen variant av logoen. De kan utformes på denne måten.

Fonten/skrifttypen Catamaran fra Google Fonts skal benyttes.

Lenke til Google Fonts

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Last ned logo for virksomheter (AI, 2 MB)

 

 

Visjon - Kraft og mangfold

Visjon - Kraft og mangfold

Kraft og mangfold er Frøya kommunes visjon. Den beskriver energien og handlingsevnen og viljen som en styrke frøyværingen har. Vi er et samfunn av mangfold i det flerkulturelle, samtidig som vi ønsker å legge til rette for et større mangfold i næringslivet.

Logofil med inkludert visjon kan brukes i sammenhenger hvor det er naturlig.

 

Profilfarger

Profilfarger

Frøya kommune benytter en blåfarge i logoen som er inspirert av havet. Dette er hovedfargen i profilen. Alt som produseres av kommunikasjonsmateriell skal som hovedregel inneholde innslag av denne fargen. 

Blå

 • HEX #0085CA
 • RGB 0,133,207
 • CMYK 100-15-0-6
 • PMS Process Blue C
 • RAL 5012

Hvit

 • HEX #fffff
 • RGB 255,255,255
 • CMYK 0-0-0-0
 • PMS 000C
 • RAL 9010

Sort

 • HEX #000000
 • RGB 0,0,0
 • CMYK 0-0-0-100
 • PMS Black 6 C
 • RAL 9005

 

Støttefarger

Disse fargene brukes gjerne der det er behov for et bredere fargeuttrykk, eksempelvis til illustrasjoner, trykksaker og bakgrunnsflater. Det er mulig å bruke lysere og mørkere versjoner av støttefargene. I tillegg kan nyanser av gråtoneskalaen benyttes. 

 

 

 

Dyphav

 • HEX #1A2E33
 • RGB 26,46,51
 • CMYK 49-10-0-80
 • PMS 7547 C
 • RAL 5004

 

Hav

 • HEX #0D5A7F
 • RGB 13,90,127
 • CMYK 90-29-0-50
 • PMS 7469 C
 • RAL 5010

Lagune

 • HEX #60E5F2
 • RGB 96,229,242
 • CMYK 60-5-0-5
 • PMS 3105 C
 • RAL 6027

Sand

 • HEX #F0DCCA
 • RGB 240,220,202
 • CMYK 0-8-16-6
 • PMS 4685 C
 • RAL 1015

 

Kystbergknapp

 • HEX #E9BDE0
 • RGB 233,189,224
 • CMYK 0-19-4-9
 • PMS 516 C
 • RAL 3015

Røsslyng

 • HEX #7339AB
 • RGB 115,57,171
 • CMYK 33-67-0-33
 • PMS 527 C
 • RAL 4006

 

Det benyttes ulike fargekoder til ulike produksjonsmetoder:

Skjerm: HEX# eller RGB
Trykk: CMYK eller PMS (Pantone)
Produksjon av eksempelvis skilt: RAL

Skrifttyper

Skrifttyper

Systemfonten Arial skal som hovedregel benyttes i skriftlig trykt kommunikasjon fra kommunen. Arial er standard på digitale plattformer og i programvare. Ved store mengder tekst kan Times New Roman brukes.

 

Epostsignatur

E-postsignatur

For å fremstå profesjonelt bruker Frøya kommune en felles mal for alle e-postsignaturer. Ingen bilder/logo/elementer skal legges til signaturen. All info skal være tilgjengelig for alle brukere, derfor er informasjonen skrevet med tekst.

Font/skrifttype skal være Calibri i størrelse 10 (fet skrift og størrelse 12 på navn). Blåfargen i signaturen er definert med fargekode: RGB 0-133-207 eller HEX #0085CA.

 

   

 

 

 

 

 

 

Last ned e-postsignatur her (DOCX, 13 kB)

Slik legger du til e-postsignaturen i Outlook på PC:

 1. Last ned Word-dokumentet ved å trykke på knappen over.
 2. Åpne dokumentet og bytt ut teksten med ditt eget navn, tittel, e-post og telefonnummer.
 3. Kopier all teksten (trykk ctrl + a og så ctrl + c).
 4. Åpne en ny e-postmelding i Outlook.
 5. Trykk på knappen "Signatur" i toppmenyen og velg "Signaturer".
 6. Fjern den gamle signaturen og lim inn den nye.

Er du ny bruker? Da må du på steg 6 velge "Ny" og gi den et navn før du får limt inn signaturen.

 

Slik legger du til e-postsignaturen i Webmail på nett:

 1. Last ned Word-dokumentet fra boksen over.
 2. Åpne dokumentet og bytt ut teksten med ditt eget navn, tittel, e-post og telefonnummer.
 3. Kopier all teksten (trykk ctrl + a og så ctrl + c).
 4. Velg tannhjulet øverst til høyre
 5. Velg "Skriv og svar".
 6. Velg et navn på signaturen din.
 7. Lim inn signaturen du kopierte i steg 3 (ctrl + v). 
 8. Lagre og velg om du vil ha signaturen på nye meldinger eller svar/videresending.

 

Dersom du allerede har laget din signatur i outlook, er det også mulig å kopiere og bruke denne i outlook for mobil. Gå til innstillinger/tannhjul - Signatur, og lim inn signaturen.

Ta kontakt med servicesenteret dersom du får problemer med å legge inn e-postsignatur.

 

Dokumentmal

Dokumentmal/planmal

 • Klikk på lenkene under bildene for å laste ned maler.
 • For å bytte ut forsidebildet kan du høyreklikke på bildet og velge endre bilde.

Last ned mal bølge  (DOTX, 110 kB)

Last ned mal Sula (DOTX, 4 MB)

Last ned mal Mausundfjord (DOTX, 5 MB)

 

Brevmal

Brevmaler

Her finner du maler for brev. 

 

Brevmal Word

Last ned brevmal (DOTM, 35 kB)

 

Tomt Word-dokument med Frøyalogo

Last ned tomt Word-dokument (DOTM, 30 kB)

 

Powerpointmal

Powerpoint

Malen inneholder ulike valgmuligheter til layout på forsiden. Her finnes flere ulike undersider, som kan brukes etter behov.

 • Start med et nytt tomt dokument for hver presentasjon.
 • Unngå å bruke andre skrifttyper og oppsett enn de som er angitt i powerpointmalen.

 

Last ned powerpointmal her (PPTX, 12 MB)

 

Bakgrunn til Teams

Endre bakgrunnsbilde i Teams skrivebordsprogram

 1. Last ned en av bildene under og lagre det på din pc.
 2. Legge til bilde før et møte, velg bakgrunnsfiltre. Legge til bilde under et møte, velg flere handlinger (tre prikker) Velg, bruk bakgrunnseffekter.
 3. På høyresiden kan du se at bakgrunnsinnstillinger kommer opp.
 4. Velg, legg til ny, som du finner øverst. Finn bildet du vil ha som bakgrunn og avslutt med å klikke på åpne.
 5. Velg gjerne forhåndsvisning for å se hvordan den valgte bakgrunnen ser ut før du bruker den, og velg deretter bruk. Bakgrunnsbildet vil se speilvendt ut, men de andre ser det riktig vei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder

Bilder

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00