Byggesak fra 01.06.21

Fra 01.06.21 startet Frøya kommune med byggesaksprogrammet eByggesak 360. 

Fra og med denne datoen vil nye byggesaksdokumenter legges på egen postliste på denne siden.

Byggesaker som er under behandling før 01.06.21 ligger i ordinær postliste på innsynssiden.