Økonomi

Her vil kommunen publisere tertialrapportene som viser den økonomiske oversikten og status for kommunens virksomheter gjennom året. I tillegg vil kommunen publisere årsregnskapet på denne siden.

Kontakt

Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post