Budsjett

Her vil kommunen publisere kommunens budsjettdokumenter, som vil være presentasjon rådmannen har til kommunestyret, økonomiplandokumentet fra rådmannen og kommunestyrets vedtak.

Kontakt

Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post