Servicesenteret

Servicesenteret i Frøya kommune ligger ved hovedinngangen i Frøya Herredshus. Her får du generell informasjon og veiledning på mange av kommunens tjenester.

Det er mulig å bruke selvbetjeningsstasjoner for utfylling av digitale skjema. I tillegg er det regelstyrte saksbehandlingsoppgaver som er lagt til kontoret. Disse ser du på toppen av denne siden.

Dersom de ansatte ikke kan løse henvendelsen din, vil de formidle deg til riktig saksbehandler/fagavdeling.

Kontakt

Marit Wisløff Norborg
Stabssjef
E-post
Telefon +47 48 26 27 89
Servicesenteret
E-post
Telefon +47 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kartpunkt