Ledsagerbevis

Frøya kommune innførte ordningen med ledsagerbevis etter vedtatte retningslinjer fra høsten 2001. Ved tildeling av kulturtilskudd fra kommunen forutsettes det at den som får tilskudd aksepterer ledsagerbeviset ved arrangementer og tilstelninger.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
Ledsagerbevis er et dokument i form at et kort som utstedes til personer på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelse hadde kunnet delta på egen hånd.

 

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangør, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordning.

Da kortet ikke aksepteres alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på aktuelle steder det tenkes å benyttes.

 

Priser/rabatter ved bruk av kortet

Hovedregelen er at ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de steder/arrangementer som aksepterer ordningen. Innehaver av kortet betaler selv gjeldende inngangspris.

Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatta på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet.

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kartpunkt