Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Parkeringsbevis for forflytningshemmede

En parkeringstillatelse for forflytningshemmede er ment som et hjelpemiddel for bilfører eller passasjer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse

Tillatelsen er ment å løse konkret angitte parkeringsproblemer for personer som har store vansker med å bevege seg.

Parkeringstillatelsen er personlig utstedt og må kun benyttes av kortinnehaver. Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. Misbruk av tillatelsen vil medføre inndragning og anmeldelse til politiet.

Tapt eller stjålet kort må meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse skal sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

Søknadsskjema får man ved å henvende seg til Servicesenteret som ligger rett innom hovedinngangen til Herredshuset i Rådhusgata 25, 7260 Sistranda eller send en e-post til postmottak@froya.kommune.no

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart

Kartpunkt