Transportordningen for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad sendes søkers egen kommune.

Fra 1. januar 2009 er det for hele fylket innført elektroniske reisekort for brukerne. Alle drosjer i Trøndelag, som kjører denne offentlig betalte transporten, er online koblet til ordningen. Kortet trekkes ved transport og turen blir umiddelbart trekt av kortet. Leverandør er TTT Administrasjon AS.

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda