For ansatte i Frøya kommune

Her finner du informasjon som gjelder for ansatte i Frøya kommune.

Rutine - reiser for ansatte i Frøya kommune

Anbefalingen fra helsemyndighetene er at man bør unngå all utenlandsreise så lenge den ikke er strengt tatt nødvendig. I tillegg så kan reiserådene endres på kort varsel fra «grønn» til «rød». Dette gjelder også reiser til områder i Norge med høye smittetall.

Frøya Kommune og ansatte må påberegne at vi over lengre tid må forholde oss til fare for smittespredning og at helsemyndighetenes reiseråd vil variere fra uke til uke.

Administrasjonen i Frøya Kommune med kommuneoverlegen er omforent med hovedtillitsvalgte at følgende retningslinjer for ansatte i Frøya Kommune:

  1. Alle ansatte skal orientere sin nærmeste leder om den planlagte reisen i forkant av utreisen.
  2. Alle ansatte skal i forbindelse med utenlandsreiser og til områder i Norge med høye smittetall alltid fylle ut et egenerklæringsskjema (XLSX, 70 kB). Ansatt skal ikke møte på jobb før dette er avklart med nærmeste leder og skal ved tilbakekomst fylle ut skjemaet og sende til nærmeste leder.

For helsepersonell gjelder også følgende retningslinjer:

I Ansatt som har vært på utenlandsreise skal uansett om reisemålet har status «rødt» eller «grønt» i 10 dagers karantene ved tilbakekomst

II    Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte          feriefraværet, vil den ansatt risikere gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon).

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter midlertidig forskrift §3-1 andre ledd. Dersom reisen var i tråd med reiserådene på utreisetidspunktet kan ikke sykepengene nektes etter §3-1 andre ledd, selv om reiserådene er endret når personen kommer tilbake til Norge.

 

Rutinen skal gjøres kjent for alle ansatte i Frøya Kommune. I tillegg så pålegger arbeidsgiver hver enkel virksomhetsleder ekstra ansvar når det gjelder dialogen med ansatte som planlegger reise og i tillegg sikre at alle ansatte som har vært på reise fyller ut egenerklæringsskjema (XLSX, 70 kB) og ikke møter opp på jobb før dette er avklart med leder.        

Virkningsdato for bestemmelsen er 10.08.20. Det vil si alle reiser fra 11.08.20. Denne rutinen er gjeldende til ny rutine foreligger.        

Frøya 11.08.20

Sonja Dybvik

Fung.personalsjef

Ang. reiser til Trondheim

Jeg ønsker å be om at alle vurderer nødvendigheten av sine reiser til Trondheim den neste perioden.
Vi har nå flere i kommunen vår som er i karantene etter å ha vært utsatt for smitte i Trondheim.
Smittesporingen på flere av tilfellene i Trondheim pågår for fullt, men fremdeles er det flere som ikke har kjent smittevei. Det kan gi store konsekvenser, også for oss omkringliggende kommuner. Det er nå ekstra viktig å begrense nærkontakter. Dette gjelder også arrangement.
 
Trondheim kommune går i tillegg ut med en generell anbefaling om å bruke munnbind på offentlige steder. Det er viktig å huske at dette IKKE erstatter viktigheten av å holde avstand.

 

Ingrid Kristiansen
Kommuneoverlege