Barne og familieveileder

Tilbudet om barne- og familieveileder er ment for alle barnefamilier med behov, men prioritert gruppe vil være familier der ett eller flere av barna er i alderen 0 – 12 år. Barne- og familieveileder er en del av helsestasjonstilbudet og er gratis. Kontakt helsestasjonen for mer informasjon om tilbudet.

Barne- og familieveileder kan bl.a. bidra med:

  • Råd og veiledning rundt barns behov, utvikling og atferd.
  • Foreldresamarbeid i barneoppdragelsen
  • Innarbeiding av daglige rutiner og gjøremål slik som legging, måltid, lek osv.
  • Veiledning i kommunikasjon og samspill mellom foreldre, og mellom foreldre og barn.
  • Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting.
  • Veiledning og støtte til familier som har barn med særlige behov.
  • Individuelle samtaler med barn etter avtale med foreldre.
  • Bistå familier til å finne frem i det øvrige hjelpeapparatet.
  • Samarbeide med andre etter avtale med familien.

 

Anbefalt link vedr veiledning til foreldre: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/ 

Kontakt

Ingunn Branem Hansen
Barne- og familieveileder
E-post
Telefon 72 46 33 30
Mobil 995 96 701

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt