Helsestasjon 0-5 år

Tilbudet gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid for barn i alderen 0-5 år og deres familier. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og foreldre. 

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp for å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Tjenesten tilbyr :

  • Hjemmebesøk etter fødsel og senere hvis ønskelig etter avtale med foreldre.
  • Regelmessige helseundersøkelser av barnet hos helsesøster og lege.
  • Helseopplysning /undervisning / veiledning individuelt og i grupper ved helsesøster, fysioterapeut og tannpleier
  • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialisttjenester ved behov.Vurdering av barnets generelle utvikling og trivsel.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre på stell og omsorg, adferd, søvn, ernæring, vekst, utfoldelse, grensesetting og andre ting foreldre er opptatt av eller lurer på.
  • Vaksinering - for nærmere info om barnevaksinasjonsprogrammet se :Barnevaksinasjonsprogrammet - Folkehelsinstituttet
  • Veiledning og vurdering hos helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesøster
  • Bistand fra barne- og familieveileder gjennom kontorsamtaler og/eller arbeid i familiens hjem. Se egen beskrivelse av tilbudet. Forøvrig anbefales en titt på https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/   

Kontakt

Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
Birgit Langøigjelten
Avdelingsleder
E-post
Telefon 72 46 33 33
Mobil 958 74 806
June Rise
Sykepleier
Telefon 72 46 33 35
Stina Fjærli Hammernes
Sykepleier
E-post
Telefon 901 02 949

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt