Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset form for rehabilitering, hvor trening på hverdagslige gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Du bestemmer selv målene for hverdagsrehabiliteringen med hjelp og veiledning fra Hverdagsmestringsteamet.

Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener fra hjemmesykepleien.
Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Hvis du for første gang søker kommunale tjenester, søker økning/endring av tjenester, nylig har opplevd et funksjonsfall eller ikke lenger mestrer hverdagslige gjøremål.

Har du en alvorlig progredierende sykdom eller alvorlig kognitiv svikt er du dessverre ikke en kandidat for hverdagsrehabilitering.

 

Hvem kan søke?

Ønsker du hverdagsrehabilitering kan du søke selv, eventuelt med hjelp fra pårørende, ansatte i hjemmesykepleien/korttidsavdeling, fastlege eller helsepersonell på sykehus.


 

Kontakt

Silje Groven
Ergoterapeut og syns/hørselskontakt
E-post
Mobil 469 58 511
Tora Fjeldberg
Fysioterapeut for voksne/eldre
E-post
Telefon 908 67 934