Aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Aktivitetstilbudet for funksjonshemmede er en del av det kommunale omsorgstilbudet, som hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 b jfr. § 3-1, Pasient- og rettighetsloven § 2-1 a.

Tilbudet gir deltagelse i varierte og tilpassede aktiviteter med formål om å opprettholde/bedre funksjonsnivå. Tjenestemottaker opplever at egen innsats fører til best mulig funksjons- og mestringsevne.