Beinskardet omsorgsbolig

Beinskardet omsorgsboliger ligger på Sistranda midtre, i gangavstand til sentrum.

Komplekset består av totalt 12 leiligheter (bygg B og C) og 6 boenheter (bygg A). I begge bygg finner man også fellesareal for beboere.

Frøya kommune står som eier av omsorgsboligene og husleie betales månedlig til kommunen. Tildeling skjer etter søknad som sendes Forvaltningskontor Helse og omsorg i Frøya kommune, og vurderes av et tverrfaglig team. 
 

Adresse

Besøksadresse

A-bygget: Beinskardveien 6,
7260 Sistranda

B og C-byggene: Beinskardveien 4,
7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Telefonnummer

99 12 95 75