Beinskardet omsorgsbolig

Beinskardet - Klikk for stort bilde

Beinskardet omsorgsboliger ligger på Sistranda midtre, i gangavstand til sentrum.

Komplekset er døgnbemannet og består av totalt 12 leiligheter (bygg B og C) og 6 boenheter (bygg A). I begge bygg finner man også fellesareal for beboere, samt base for personell i bygg A.

Husleie boenheter bygg A:  8 426,-
Husleie 2-roms leilighet:    9 126,-
Husleie 3-roms leilighet:  10 412,-

Frøya kommune står som eier av omsorgsboligene og husleie betales månedlig til kommunen.Tildeling skjer etter søknad av et tverrfaglig team. 
 

Livsglede for eldre

Frøya sykehjem og Beinskardet omsorgsbolig ble høsten 2016 sertifisert som livsgledehjem.

Sertifiseringsordningen tufter på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterium som sykehjemmet setter i system og blir målt på. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet, og ikke minst så skal alle få mulighet til å komme ut i frisk luft.

Motto for livsglede for eldre er:

"Vi vil gjøre mer mulig" og "Lev livet, livet ut"

logo livsglede - Klikk for stort bilde

Kontakt

Ann Karin Sæther
Avdelingsleder miljøavd., omsorgsbolig, dagsenter, aktivitør.
E-post
Telefon 72 46 36 32

Adresse

Besøksadresse

A-bygget: Beinskardveien 6,
7260 Sistranda

B og C-byggene: Beinskardveien 4,
7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Telefonnummer

99 12 95 75