Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel, som hjelper deg å raskt få kontakt med helsepersonell i situasjoner hvor du ikke får tak i hjelp på andre måter.

Alarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen for trygghetsalarmer. Den er bemannet med kvalifisert helsepersonell 24 timer i døgnet. Alarmen bæres på kroppen som en klokke- eller smykkesender. Alarmen skal brukes ved akutte behov, der telefonen ikke er et alternativ.

Alarmsentralen videreformidler behovet for hjelp til den person som er oppgitt som førsteprioritet.

Det er ikke en forutsetning at man har fasttelefon , analog linje. Den kan monteres med GSM-alarm, men den kan vi ikke garantere har linje hele tiden. Om det er ønskelig med GSM må kunde skrive under på at de er informert om at dekningen til tider kan være ustabil, men at de allikevel ønsker å få den montert.

Det søkes på vanlig søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester og fattes enkeltvedtak på tjenesten.

Alarmtjenesten koster i 217,- pr.mnd. i 2021, uavhengig av inntekt.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda