Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel, som hjelper deg å raskt få kontakt med helsepersonell i situasjoner hvor du ikke får tak i hjelp på andre måter.

Alarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen for trygghetsalarmer. Den er bemannet med kvalifisert helsepersonell 24 timer i døgnet. Alarmen bæres på kroppen som en klokke- eller smykkesender. Alarmen skal brukes ved akutte behov, der telefonen ikke er et alternativ.

Alarmsentralen videreformidler behovet for hjelp til den person som er oppgitt som førsteprioritet.

Det er ikke en forutsetning at man har fasttelefon , analog linje. Den kan monteres med GSM-alarm, men den kan vi ikke garantere har linje hele tiden. Om det er ønskelig med GSM må kunde skrive under på at de er informert om at dekningen til tider kan være ustabil, men at de allikevel ønsker å få den montert.

Det søkes på vanlig søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester og fattes enkeltvedtak på tjenesten.

Alarmtjenesten koster i 230,- pr. mnd. i 2023, uavhengig av inntekt.

I løpet av oktober 2021 vil Frøya kommune bytte ut de gamle trygghetsalarmene med nye. Ny teknologi skal gjøre tilbudet bedre for de som har slike alarmer.

Slik skjer utskiftingen til nye alarmer:

1. Du vil bli kontaktet når det nærmer seg tid for utskifting
2. En kommuneansatt kommer og bytter ut trygghetsalarmen med ny
3. Du får samtidig opplæring i bruk av den nye trygghetsalarmen
4. Dere går gjennom kontaktinformasjonen som er registrert om deg - for å sjekke at alt er riktig

 

Vilkår for å få trygghetsalarmtjenester

 • Trygghetsalarmtjenester er, som hovedregel, et velferdstilbud
 • Personer over 18 år som er utrygge på egen helse kan få tildelt trygghetsalarm
 • Personer mellom 18 og 75 år må kunne begrunne hvordan en trygghetsalarm kan dekke behov som ikke en mobiltelefon dekker
 • Trygghetsalarm kan også tildeles i kombinasjon med andre helse- og omsorgstjenester (egen søknad)
 • Trygghetsalarmen skal kun benyttes ved akutt behov for hjelp. Ved livstruende tilstander anbefales det å ringe 113 direkte (eller brann 110 / politi 112)
 • Misbruk av trygghetsalarmen kan føre til at den blir inndratt og tjenesten avsluttes
 • Trygghetsalarmen med tilbehør må erstattes hvis den blir ødelagt med forsett
 • Tjenesten forutsetter en egenandel
 • Bruk av nøkkelboks er en forutsetning for å få trygghetsalarm (ekstra nøkkel til bolig må fremskaffes før trygghetsalarm kan installeres)
 • Husnummer må være godt synlig på boligens yttervegg
 • Opplever du endringer i helsetilstanden som kan ha betydning for trygghetsalarmtjenesten? Dersom du kun har trygghetsalarm (ingen pleie- og omsorgstjenester i tillegg), har du selv ansvar for å melde fra om dette til Forvaltningskontoret
 • Ved avslutning av tjenesten løper egenandelen helt til trygghetsalarm med tilbehør er levert inn til kommunen

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64

Adresse

Telefon dagtid

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01

 

Hjemmesykepleien

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda