Frøya Sykehjem

Frøya sykehjem er lokalisert på Hamarvika. Vi har 57 sykehjemsplasser som er fordelt på 5 avdelinger. Av disse 5 avdelingene, er 2 avdelinger tilrettelagt for pasienter med kognitiv svikt.

Vi har eget kjøkken som lager god mat med fokus på produkter fra sjøen. Vi har sykehjemsleger som er tilstede 37 timer hver uke.

Besøksrutine ved Frøya sykehjem gjeldende fra 27.08.21

 

Livsglede for eldre

Frøya sykehjem og Beinskardet omsorgsbolig ble høsten 2016 sertifisert som livsgledehjem.

Sertifiseringsordningen tufter på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterium som sykehjemmet setter i system og blir målt på. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet, og ikke minst så skal alle få mulighet til å komme ut i frisk luft.

Motto for livsglede for eldre er:

"Vi vil gjøre mer mulig" og "Lev livet, livet ut"

logo livsglede - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Tjenestene som vi kan tilby er

  • Somatisk avdeling   30 langtidsplasser
  • Korttidsavdeling       11 plasser
  • Miljøavdeling           16 plasser
  • Dialyse                      4 plasser
  • Tilsynslege

Avdeling

Telefonnummer

Miljø 1

72 46 36 21

Miljø 2

72 46 36 23

Korttidsavdeling

72 46 36 20

Somatisk Blå 1

72 46 36 25

Somatisk Blå 2

72 46 36 27

Somatisk Rød 2

72 46 36 22

Dialyse

72 44 61 60

Fysioterapi: Geir Paulsen  

Ergoterapi: Ulrikke Karlsen - tlf: 46 95 85 11Frøya sykehjems facebookside

Kontakt

Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder PLO
E-post
Kristin Grønskag
Avdelingsleder sykepleiepool, dialyse, korttidsavdeling
E-post
Telefon 72 46 36 43
Ann Karin Sæther
Avdelingsleder miljøavd., omsorgsbolig, dagsenter, aktivitør.
E-post
Telefon 72 46 36 32
Hilde Anita Kløven
Avdelingsleder somatiske avdelinger
E-post
Telefon 72 46 36 32

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart