Frøya helsetun

 

Frøya helsetun er lokalisert på Sistranda. Det består av helsehus med 28 plasser, bofellesskapet Utsikten og bofelleskapet Sjøsiden. 

Vi flytter inn 19.01.22, så hjemmesiden er under revidering

Besøksrutine ved Frøya sykehjem gjeldende fra 27.08.21

 

Livsglede for eldre

Frøya sykehjem og Beinskardet omsorgsbolig ble høsten 2016 sertifisert som livsgledehjem.

Sertifiseringsordningen tufter på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterium som sykehjemmet setter i system og blir målt på. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet, og ikke minst så skal alle få mulighet til å komme ut i frisk luft.

Motto for livsglede for eldre er:

"Vi vil gjøre mer mulig" og "Lev livet, livet ut"

logo livsglede - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Tjenestene som vi kan tilby er

  • Somatisk avdeling   30 langtidsplasser
  • Korttidsavdeling       11 plasser
  • Miljøavdeling           16 plasser
  • Dialyse                      4 plasser
  • Tilsynslege

Avdeling

Telefonnummer

Miljø 1

72 46 36 21

Miljø 2

72 46 36 23

Korttidsavdeling

72 46 36 20

Somatisk Blå 1

72 46 36 25

Somatisk Blå 2

72 46 36 27

Somatisk Rød 2

72 46 36 22

Dialyse

72 44 61 60

Fysioterapi: Tora Fjeldberg: tlf: 90 86 79 34 

Ergoterapi: Silje Groven - tlf: 46 95 85 11Frøya sykehjems facebookside

Kontakt

Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder PLO
E-post
Kristin Grønskag
Avdelingsleder Helsehus
E-post
Telefon 901 89 810
Ann Karin Sæther
Avdelingsleder Bofellesskap Sjøsiden
E-post
Telefon 957 71 581
Hilde Anita Kløven
Avdelingsleder bofellesskap Utsikten
E-post
Telefon 975 00 935

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart