Kompetansepakken - bachelor i sykepleie - heltid

Frøya kommune ønsker å stimulere egne ansatte og øvrige interessenter til å ta høyere utdanning for å møte utfordringene i «morgendagens omsorg»

 

 

 

 

 

 

 

Følgende rekrutteringstiltak gjelder:
 

 • Studenter som har fått en studieplass ved sykepleieutdanningen i Orkdalsregionen gis et studiestipend på kr. 30.000 i stipend pr. bestått studieår
   
 • Studenter som ikke er ansatt i Frøya kommune, får en rekrutteringsstilling under utdanningsløpet. Studentene skal minimum jobbe hver 3. helg i turnus
   
 •  Ansatte i Frøya kommune gis permisjon uten lønn i studietiden, evt en tilrettelagt turnus i så høy stilling som mulig - så langt dette lar seg gjøre innenfor virksomhetens drift
   
 •  Det forutsettes at studenten tar sommerjobb innen helse- og mestring, minimum 4 uker pr studieår.
   
 • Frøya kommune tilbyr en fadderordning for studenten. Dette er en kollega med sykepleieutdanning som gir faglig veiledning, råd og assistanse i studieperioden.
   
 •  Ved endt utdanning tilbys en fast, inntill hel stilling i Frøya kommune
   
 • Etter bestått studie, settes en bindingstid på 2 år innenfor en fagrelatert tjeneste/ virksomhet i Frøya kommune»
   
 •  Ved tilsetting i Frøya kommune i etterkant av studiet har studentene mulighet til å søke på Frøyapakken
   
 • Ved avbrutt eller ikke bestått studium, skal utdanningsstipendet i sin helhet tilbakebetales. Dersom studenten søker og innvilges permisjon i studietiden, fryses både studietid og stipend.