Kulturmidler

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til drift og aktivitet

Kriteriene for tildeling framgår av søknadsskjemaet som må benyttes.

Endelig tildeling foretas av formannskapet. Når det gjelder idrettens andel av midlene, vil fordelingen mellom de ulike lagene blir foretatt av Frøya Idrettsråd. Dette er i tråd med avtalen mellom idrettsrådet og kommunen.

 

Søknadsfrist er 17.03.24

Søknaden sendes til Frøya kommune: postmottak@froya.kommune.no

Det er viktig at alle vedlegg er med ​og at søknadsskjemaet er fullstendig utfylt.

Kontakt

Jan Erik Wilhelmsen
Virksomhetsleder kultur og idrett
E-post