Søknadsskjema for avvikling av arrangement

For å kunne avvikle et arrangement må det fylles ut et søknadsskjema.

Dette søknadsskjemaet fylles ut og sendes til: post.trondelag@politiet.no

Skriv i søknaden at den kan sendes til Orkdal lensmannskontor.

Søknadsskjemaet finner du under: