Studenter i praksis

Frøya kommune tar imot studenter i praksis innenfor institusjon, hjemmebasert omsorg og psykisk helse.

Frøya helsetun er lokalisert på Sistranda, og vi flyttet inn i januar 22.  Det består av helsehus med 28 plasser, bofellesskapet Utsikten med 24 plasser og bofelleskapet Sjøsiden med 24 plasser. 

Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ytes fra to virksomheter i Frøya kommune:  Virksomheten pleie- og omsorg yter tjenester til alle innbyggere som fyller vilkår for tjenester innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og omsorgstjenester.

Virksomheten Bo- aktivitet- og miljøtjenesten yter tjenester til barn/unge/eldre som har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming på grunn av sykdom, skade eller lidelse, eks utviklingshemming.

Psykisk helse i Frøya kommune er et lavterskeltilbud til alle mellom 0-100 år. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som har behov for kontakt med oss. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer/psykiske utfordringer, av mild/moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Tjenestesøker kan ta direkte kontakt eller rette henvendelse gjennom sin fastlege.

Som student hos oss for du mulighet til å praktisere fagets teori, og utøve sykepleiehandlinger i samsvar til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis. Med Samhandlingsreformen ble flere oppgaver, som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten, overført til kommunene. Dette har ført til at kommunene har fått et stadig større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggere med komplekse lidelser og sammensatte behov for tjenester. Vi kan tilby god veiledning under praksis, og det blir også satt av tid til refleksjon med egen veiledergruppe.

Kultur og idrett er en viktig del av Frøya samfunnet. Flere idrettslag gir tilbud om fotball, håndball, turn, basket, klatring m.m. I januar 2017 stod Frøya Storhall ferdig, i tillegg finnes det basishall, svømmehall og idrettshall. Det er også muligheter for motorsport og sjøsport. I tillegg har Frøya en flott natur som byr på mange fine turopplevelser. Vi har også et treningssenter på øya.

Byggingen av nytt kultur- og kompetansesenter ble ferdigstilt i 2014. Dette er et bygg som inneholder både kulturhus og videregående skole. ​

Vi har ikke egne hybler/leilighet for studenter, men kan være behjelpelig med å skaffe bopel. For å komme seg til og fra Frøya er det daglig buss/båt forbindelse til Trondheim.

http://www.fosennamsos.no/index.php?c=4&kat=RUTEINFORMASJON

https://www.atb.no/

 

Kontaktpersoner:

Miriam Sandvik   Miriam.Sandvik@froya.kommune.no                mobil: 481 44 413

Camilla Røstad    Camilla.Rostad@froya.kommune.no                 mobil: 901 20 391

Velkommen som student i Frøya kommune.

Kontakt

Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post