Kompetansekartlegging

Har du kompetanse vi trenger? Ønsker du å flytte til Frøya eller Hitra? Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg!

I samarbeid med bedriftene i Frøya og Hitra kommuner ønsker vi å kartlegge kompetansen hos nye tilflyttere, for best mulig integrering og rekruttering av arbeidskraft.

Ved å levere inn skjemaet, samtykkes det i at oppgitt informasjon er korrekt og kan brukes av kommunene med sine samtlige enheter (helsestasjon, skole, frivilligsentral m.v.)