Andre stillinger

Her finner du stillinger som ikke er utlyst på Jobbnorge.

Frøya kommune tilbyr ungdom mellom deg som fyller 15 i år og 17 år mulighet for sommerjobb i 2020. Ønsker du å jobbe i sommer, send inn en søknad om sommerjobb.