Støttekontakt

Pleie- og omsorg søker etter støttekontakter for eldre innbyggere i Frøya kommune.

 

Stillingen går ut på å bistå den eldre til å delta i ulike aktiviteter/ fritidsopplevelser og bygge sosialt nettverk, slik at den eldre får en meningsfull fritid og samvær med andre.

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personer uten formell kompetanse kan søke.
 • Personlig egnethet

 

Vi søker deg som:

 • Er i stand til å jobbe selvstendig.
 • Har gode samarbeidsevner og er fleksibel.
 • Setter bruker i fokus.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Bygger ditt arbeid på –Åpenhet, Respekt, Engasjement, og Troverdighet.

 

Øvrig informasjon:

 • Det er en fordel, men ikke nødvendig at søker har førerkort klasse B.
 • Det skrives Oppdragskontrakt med støttekontakten.
 • Oppdraget medfører taushetsplikt.
 • Det vil bli krevd politiattest for alle som yter tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre tjenesten.
 • Timelønn
 • Timeantall pr. måned er fastsatt i den enkelte brukers tjenestetilbud, og vil derfor variere fra bruker til bruker.

 

Vi tilbyr:

 • Veiledning og oppfølging
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Timelønn, samt fastsatt kronetillegg som tilkommer timelønnen pr. måned.

 

Spørsmål om stillingen kan rette til:

 

Svarfrist: 31 mai.

Politiattest må legges fram før tiltredelse i stillingene.

 

 

Om Frøya kommune

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca. 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

 

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

 

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no