Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Ansatte

Ansatte ved Frøya ungdomsskole

Mona-Lise
Øien
Fung. rektor
mona.lise.oien@froya.kommune.no
Inga Kristina
Andersen
Faglærer
inga.andersen@froya.kommune.no
Mari Ilbro
Bergsrønning
Kontaktlærer
mariilbro.bergsronning@froya.kommune.no
Rachel Elizabeth
Dykeman
Kontaktlærer
rachel.dykeman@froya.kommune.no
Kine Elisabeth
Ervik
Spes.ped.koord.
kine.elisabeth.ervik@froya.kommune.no
Tore
Furberg
Kontaktlærer
tore.furberg@froya.kommune.no
Sara Eline
Gaasø
Kontaktlærer
sara.gaaso@froya.kommune.no
Andreas
Goa
Kontaktlærer
andreasevensen.goa@froya.kommune.no
Kent Arild
Haraldsen
Fagansv. NAUST
haraldsenkent@gmail.com
Kristina
Hegg
Kontaktlærer
kristina.hegg@froya.kommune.no
Sigrid Marie
Hjertø
Kontaktlærer
sigridmarie.hjerto@froya.kommune.no
Danuté
Holmen
Faglærer
danute.holmen@froya.kommune.no
Kine Mariel
Iversen
Kontaktlærer
kine.mariel.iversen@froya.kommune.no
Ingunn Espolin
Johnson
Sosiallærer
ingunnespolin.johnson@froya.kommune.no
Gudrun
Kristiansen
Kontaktlærer
gudrun.kristiansen@froya.kommune.no
Janniche
Lund-Teigås
Faglærer
janniche.lund-teigas@froya.kommune.no
Maria
Martin
Faglærer
maria.martin@froya.kommune.no
Sissel
Måsøval
Rådgiver
sissel.masoval@froya.kommune.no
Karin Irene Hønsvik
Nilsen
Fagarbeider
karinirenehonsvik.nilsen@froya.kommune.no
Stine Beathe
Sivertsen
Kantine
stine.beathe.sivertsen@froya.kommune.no
Martin
Sandnes
Kontaktlærer
martin.sandnes@froya.kommune.no
Liv Bente
Skatvold
Fagarbeider
livbente.skatvold@froya.kommune.no
Magnus
Solstad
Faglærer
magnus.solstad@froya.kommune.no
Eirik Nordgård
Strupstad
Faglærer
eiriknordgard.strupstad@froya.kommune.no
Anne Karin
Strøm
Faglærer
anne.karin.strom@froya.kommune.no
Siw Iren
Sæther
Barnehagelærer
siwiren.saether@froya.kommune.no
Krzysztof Jerzy
Zboralski
Faglærer
krzysztofjerzy.zboralski@froya.kommune.no
Sigrid Ressem
Østring
Faglærer
sigridressem.ostring@froya.kommune.no
Eirik 
Kjønnøy
Faglærer
eirikkolstad.kjonnoy@froya.kommune.no