Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

12 timer gratis SFO for 1. trinn

Det ble den 15.juni 2022 vedtatt at alle elever på 1.trinn får 12 timer gratis SFO per uke fra skolestart 22/23. 
Kommunen har sendt ut et informasjonsskriv om ordningen til alle foresatt som har skolestartere i barnehagene på Frøya.

Til informasjon:

  • 1. trinns elever som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og det vil bli trukket fra 12 timer for de i 1. trinn som har plass som er ut over dette.
  • Ordningen krever ikke at det søkes spesielt om dette, det vil automatisk bli trukket fra på faktura.
  • Gratis «kjernetid» betyr at elever på 1. trinn kan være på SFO 12 timer i uken uten å måtte betale noe.
  • Den enkelte kan ikke velge selv når timene skal disponeres, men de vil bli trukket fra ukentlig. 
  • Alle vil få mulighet til å kjøpe full plass i SFO, dersom foresatte har behov for at eleven er mer enn 12 timer på SFO.

Det blir ikke endring i kostpenger. Kostpenger beregnes ut fra selvkostprinsippet, og vil derfor beregnes ut fra barnets tilstedeværelse på SFO.

Utsendt informasjonsskriv (DOCX, 85 kB)