12 timer gratis SFO for 1. trinn

Det ble den 15.juni 2022 vedtatt at alle elever på 1.trinn får 12 timer gratis SFO per uke fra skolestart 22/23. 
Kommunen har sendt ut et informasjonsskriv om ordningen til alle foresatt som har skolestartere i barnehagene på Frøya.

Til informasjon:

  • 1. trinns elever som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og det vil bli trukket fra 12 timer for de i 1. trinn som har plass som er ut over dette.
  • Ordningen krever ikke at det søkes spesielt om dette, det vil automatisk bli trukket fra på faktura.
  • Gratis «kjernetid» betyr at elever på 1. trinn kan være på SFO 12 timer i uken uten å måtte betale noe.
  • Den enkelte kan ikke velge selv når timene skal disponeres, men de vil bli trukket fra ukentlig. 
  • Alle vil få mulighet til å kjøpe full plass i SFO, dersom foresatte har behov for at eleven er mer enn 12 timer på SFO.

Det blir ikke endring i kostpenger. Kostpenger beregnes ut fra selvkostprinsippet, og vil derfor beregnes ut fra barnets tilstedeværelse på SFO.

Utsendt informasjonsskriv (DOCX, 85 kB)