Frøya Øyråd

Halten  - Klikk for stort bildeHalten Anders Bryn

Frøya Øyråd er et partipolitisk uavhengig råd som skal  arbeide for Øyrekka og ta for seg saker som bidrar til trivsel og vekst i de små samfunnene utenfor Frøya. De skal i saker som direkte og indirekte berører øyrekka og befolkningen, være Frøya kommunes høringsorgan.

Hvert enkelt øysamfunns grendelag, velforening eller lignende, velger sine representanter til Frøya Øyråd , med 2 års funksjonstid. Hvert øysamfunn må velge varamedlemmer, disse må rapporteres tinn til styret.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Styret består av leder, nestleder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

Leder for Frøya Øyråd er Håvard Holte Os. 

          

Kontakt

Håvard Holte Os
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 72 44 86 58
Mobil 917 47 433