Overskattetakstnemnda for perioden 2019 - 2023

Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda for perioden 2019 - 2023
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Svein Viggo Johansen, Leder Arild Margido Johansen
Olaf Reppe, Nestleder Mona Elisabeth Skarsvåg
Robert Kløven Arvid Hammernes
Ann Kristin Kristoffersen Vida Zubaite Bekken
Ola Vie Anne Grønvik Schupbach
Kirsten R. Antonsen Harald Lassen