Trafikkrådet

Trafikkrådet
Medlemmer E-post Personlig vara
Ordfører, leder Kristin Furunes Strømskag KristinFurunes.Stomskag@froya.kommune.no Varaordfører Knut Arne Strømøy
Leder for Hoat Aleksander Søreng Aleksander.Soreng@froya.kommune.no Arnstein Antonsen Nestleder i HOAT
Opposisjonsleder @froya.kommune.no Kjell Olav Sugustad
Fra Sula: Edvin Paulsen edvin.paulsen@gmail.com Grethe Erlandsen
Fra Mausund: Arnstein Antonsen arnstein.ant@gmail.com Håvard Holte Os
Fra Nordværa: Lilly Gården Anton Ulrik Ervik
Fra Bogøyvær: Elin Wahl May Bogø
Fra Sør Frøya: Jostein Wenaas venaasjo@online.no Stian Pachov