Fastsatt planprogram for Reguleringsarbeid

Detaljregulering for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret fastsatt planprogram for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

Planen omfatter ca. 44 dekar. Avgrensningen går langs eiendomsgrensene og i randsonen for dyrkamarka. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, rekkehus osv. Det ønskes en fortetning av området med inntil 60 boenheter.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens Servicetorg, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda.

 

Klikk for stort bilde