Høring av forslag til ny lokal forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer etter forurensningregelverket

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 13.06.2019 å legge ut forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Frøya Kommune til offentlig ettersyn i 8 uker jf. forvaltningslovens § 37..

Det kunngjøres med dette at forslag til ny lokal forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer etter forurensningregelverket  i Frøya kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 12. 08. 2019

Endelig forslag til forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer vil bli lagt fram for behandling i kommunestyre høsten 2019. 

Eventuelle merknader til forslag til ny lokal forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer kan rettes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller e-post til: postmottak@froya.kommune.no

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.