Høring av forslag til ny lokal forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, sak 70/19, å legge ut forslag til lokal forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune til offentlig ettersyn i 3 mnd. jf. forvaltningslovens § 37.

Det kunngjøres med dette at forslag til lokal forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 20. 08. 2019
Lokal forurensningforskriften er lagt ut på høring med høringsfrist til 20.08.2019. Endelig forslag til lokal forurensningforskrift vil bli lagt fram for behandling i kommunestyret høsten 2019.  

Eventuelle merknader til forslag til lokal forurensningforskrift i spredt avløp kan rettes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller e-post til: postmottak@froya.kommune.no

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.