Høring - Beitebruksplan

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtok i møte den 08.03.2022, sak 30/22, å legge forslag til beitebruksplan for Frøya kommune ut på lokal høring.

En beitebruksplan skal vise hvilke beiteområder som er viktige for landbruket på Frøya og skal være beitenæringens innspill i arbeidet med nye reguleringsområder og planarbeid. Områder avsatt til viktige beiteområder skal så langt det lar seg gjøre kun benyttes til landbruksformål. 

 

Høringsfristen er 05.04.2022.

Ved spørsmål, ta kontakt med med landbruksrådgiver Maria Strøm på telefon 476 73 759.

 

Beitebruksplan til høring (PDF, 3 MB)

Samlet saksframlegg (PDF, 99 kB)

Bjørg Støen