Høring Betalingssatser og gebyrregulativ 2019

Betalingssatser og gebyrregulativet for 2019 legges herved ut på høring.

Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda. Innspillet må merkes med "høring betalingssatser og gebyrregulativ 2019".

Høringsfristen er 05.11.18.