Høring budsjett 2019

Frøya formannskap legger med dette ut budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 på høring.

Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fram til og med 30.november 2019.

Eventuelle merknader til budsjettet sendes til Frøya kommune, pb 152, 7261 Sistranda eller epost til: postmottak@froya.kommune.no innen 30.november 2019 kl.12.00

Merk forsendelsen med "Høring budsjett 2019"

Alle dokumentene finner du under: