Høring budsjett 2021

Klikk for stort bilde

Frøya formannskap legger med dette ut budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsplan 2021 - 2024 på høring.


Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fra 16.11.20 til og med 30.11.20.

Eventuelle merknader til budsjettet sendes til Frøya kommune, pb.152, 7261 Sistranda eller e-post til:

postmottak@froya.kommune.no innen 30.november kl.16.00

Merk forsendelsen med "Høring budsjett 2021"

Alle dokumentene finner du under:

Saksprotokoll formannskapet (PDF, 696 kB)

Budsjett 2021, økonomi og handlingsplan 2021 - 2024