Høring: Enkel besøksstrategi for Stormyra naturreservat

Frøya kommune har etablert et skilt ved inngangen til Stormyra naturreservat. (Inntian). Skiltet er laget etter Miljødirektoratets skiltmal for verneområder.

Det er nødvendig å utarbeide en enkel besøksstrategi ved gjennomføring av tiltak i verneområder.

Enkel besøksstrategi for Stormyra naturreservat legges ut på en begrenset høring i 4 uker.

Ber om at eventuelle merknader sendes på epost til

postmottak@froya.kommune.no

Høringsfrist er 24.september 2021

Enkel besøksstrategi (PDF, 969 kB)