Høring - Forskrift om helårs båndtvang i beiteområder for Frøya kommune

Forskrift - Helårs båndtvang (PDF, 46 kB)

Forskrift for helårs båndtvang er utarbeidet etter ett behov kommunen oppdaget under arbeidet med beitebruksplanen. Frøya kommune har ett landbruk som baserer seg mest på utgangersau, altså villsau som går ute hele året. Dette gir ett behov for å beskytte husdyrene mot løse hunder også utenfor normal båndtvangsperiode.

Forskriften skal kun gjelde områder hvor det går dyr ute og beiter, og det er opp til hver enkelt driver å markere hvert område godt, slik at det skal være enkelt for de med hund å se hvor båndtvangen gjelder.

 

Høringsfrist 08.08.2022