Høring - Forslag til forskrift om bruk og orden i havner og farvann i Frøya kommune.

Hovedutvalg for allmenne – og tekniske tjenester vedtok den 15.11.22 å legge ut forslag til forskrift om bruk og orden i havner og farvann i Frøya kommune på høring.

Forslaget til forskrift ligger ute på høring fra 01.12.2022 – 01.03.23.

Eventuelle merknader til forskrift sendes skriftlig til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller epost til: postmottak@froya.kommune.no innen 28.02.23 kl. 23:59.

Merk forsendelsen med «Høring sak 22/2467».

Alle dokumenter finner du i lenken under

Forskrift om bruk og orden i havner og farvann i Frøya kommune (PDF, 469 kB)