Høring: Lerøy Midt AS - søknad om utvidelse av lokaliteten Langskjæra 2

Lerøya Midt AS søker om utvidelse av areal og biomasse på lokaliteten Langskjæra 2 i Frøya kommune.

33557 Langskjæra 2    63˚49.309’ N 8˚44.607 ’ E    Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3120 tonn. Det søkes nå om en utvidelse av arealet samt 1 560 tonn biomasseutvidelse.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.01.2019 – 25.02.2019 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 25.02.2019.