Høring: Marine Harvest Norway AS søker om arealendring av lokaliteten Grøttingsøya

Søknad fra Marine Harvest Norway AS om arealendring av lokaliteten Grøttingsøya legges ut offentlig høring.

 

nr. navn:                         posisjon i grader og desimalminutter         kartdatum

12435 Grøttingsøya     63˚ 52,781’ N 8˚ 32,686’E                       Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 7020 tonn. Det søkes om flytting av fôrflåten for å bedre retningen på fôrslangene, som da også medfører en justering av anleggsplasseringen. Søknaden medfører ingen biomasseutvidelse eller arealutvidelse.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 15.10.2018 – 15.11.2018 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 15.11.2018.

grøttingsøya 1 (PDF, 21 MB)