HØRING: Måsøval fiskeoppdrett AS - Espnestaren.

Måsøval fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å utvide arealet og endre flåteplasseringen på lokaliteten Espnestaren.

navn:                posisjon i grader og desimalminutter

Espnestaren               63˚40.673’ N 8˚40.020’ E

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 27.03.2019 – 29.04.2019 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 29.04.2019.

Måsøval (PDF, 37 MB)