Høring: Mowi ASA søke om arealendring på lokaliteten Valøyan

Mowi ASA søker om arealendring på lokaliteten Valøyan i Frøya kommune.
33757 Valøyan  63˚49.103’ N  8˚27.840’ E  Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6 240 tonn. Det søkes om arealendring, og søknaden medfører ingen biomasseutvidelse.

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6 240 tonn. Det søkes om arealendring. Søknaden medfører ingen biomasseutvidelse.
Det nye anlegget består av 14 bur i to rekker, mot 5 bur i to rekker i dag. Anlegget «vris» dessuten 90 grader sammenlignet med hvordan det ligger i dag. Anlegget utvides mot vest med ca 100 m, og mot øst med ca. 340 meter. Mot sør blir anleggets ytterkant trukket tilbake m.ed ca 170 meter i forhold til dagens plassering. Forankringene på anleggets sørside plasseres nå ca. 300 meter lenger inn, mens de på anleggets østside forankres ca. 230 meter lengre ut enn dagens. Det blir 6 forankringer mot vest (4 i dag), men de legges på samme dybde som dagens.
Det er også foreslått alternative plasseringer for flåten. Selskapet ønsker å få godkjent
alternativ plassering på enden av anlegget dersom det blir tatt i bruk større flåter eller
større fòrbåter som ikke kan gå inn på innsiden av anlegget. Gammelplasseringen er
tenkt brukt til trafo-fordelingsflåte når de får lagt landstrøm utover.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 28.09.2020 - 26.10.2020 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 26.10.2020.

Vedlegg:

vurdering behov for konsekvensutredning (PDF, 7 MB)

c-undersøkelse (PDF, 7 MB)

b-undersøkelse (PDF, 6 MB)

søknadsskjema (PDF, 4 MB)

strømmåling (PDF, 2 MB)

sjøkart (PDF, 858 kB)

oversendelsesbrev (PDF, 860 kB)

arealendring flåteplasseringer (PDF, 448 kB)