Høring: Nutrimar AS - Søknad om økt produksjon i biproduktanlegget på Nordskag, laks, kylling og tare.

Nutrimar AS søker om å øke produksjonen i biproduktanlegget på Nordskag til også å omfatte biprodukter av kylling og tørking av tare. I tillegg søkes det om å øke produksjonen av biprodukter av laks.

Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn til 01.07.2019. 

Se dokumenter i saken: