Høring: Nutrimar AS - Søknad om testkjøring av spraytørke ved biproduktanlegget

Nutrimar AS søker om å få teste en spraytørke for proteinkonsentrat i opp mot 60 timer sammenhengende i tidsvinduet mandag-torsdag framover t.o.m. uke 20 i 2019. Testingen skal foregå uten luftrensing på spraytørken. Resultatene fra testingen skal gi informasjon om hvordan bedriften skal dimensjonere luftrensesystemet i biproduktanlegget.

Søknaden ligger ute til offentlig gjennomsyn fram til 28.02.2019.

Uttalelse kan sendes på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 28.02.2019.