Høring - Ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på offentlig høring i 14 dager.

Merknader sendes skriftlig til: Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda innen 12.09.2021.

Last ned forslag til forskrift her (PDF, 741 kB)

Last ned samla saksfremlegg her (PDF, 725 kB)​​​​​​​