Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Frøya Flyplass (planid: 1620201711)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.04.2020 sak 29/20, å sende detaljreguleringsplan for Frøya Flyplass ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Frøya flyplass. Oppgradering av flyplassen skal tilfredsstille krav i forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2) og/eller ICAO Annex 14.

Illustrasjonsplan for området:

Klikk for stort bilde


 

Plandokumentene ligger listet nederst på siden og kan også sees ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen 05.06.20 til:
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.

Med kopi til:
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Saksprotokoll (PDF, 274 kB) (16.04.2020)
Saksfremlegg (PDF, 2 MB) (16.04.2020)

Bestemmelser (PDF, 6 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)
Plankart (PDF, 29 MB)

Vedlegg 1 Plankart u.hensynssone (PDF, 23 MB)
Vedlegg 2 Støyfaglig vurdering (PDF, 18 MB)
Vedlegg 3 Naturfaglig vurdering av ål (PDF, 3 MB)