Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Beinskardet Panorama B19

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 22.08.2022 sak 73/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Beinskardet Panorama Del 2 (PLANID: 5014202009), som vist på planbeskrivelse datert 29.06.2022, planbestemmelser datert 29.06.2022 og plankart datert 10.06.2022. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur innenfor området merket B19 i kommunedelplan for Sistranda. Det planlegges ca. 180 boligenheter i forskjellige typologier.

 

Merknader
Evt. merknader sendes innen 07.10.22 til: postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.


Med kopi til:
On Arkitekter og Ingeniører AS - Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger, eller post@on-as.no.

 

Førstegangsbehandling
Tittel Publisert Type
1. Planbeskrivelse, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Planbeskrivelse, 29.06.2022.pdf
2. Planbestemmelser, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser, 29.06.2022.pdf
3. Plankart, 10.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart, 10.06.2022.pdf
4. ROS-analyse, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. ROS-analyse, 29.06.2022.pdf
5. Arkeologisk rapport

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Arkeologisk rapport.pdf
6. Trafikknotat, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Trafikknotat, 29.06.2022.pdf
7. Sol og skygge, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Sol og skygge, 29.06.2022.pdf
8. Sol og skygge med anviste uteområder

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Sol og skygge med anviste uteområder.pdf
9. VA-notat, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. VA-notat, 29.06.2022.pdf
10. VA-plan, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. VA-plan, 29.06.2022.pdf
11. Vegtegning, 03.06.2021

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Vegtegning, 03.06.2021.pdf
12. Illustrasjonsplan, 07.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Illustrasjonsplan, 07.06.2022.pdf
13. Arealregnskap, 07.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Arealregnskap, 07.06.2022.pdf
14. Snitt- og perspektivhenvisning, 10.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Snitt- og perspektivhenvisning, 10.06.2022.pdf
15. Snitt, 07.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Snitt, 07.06.2022.pdf
16. Perspektiver, 07.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Perspektiver, 07.06.2022.pdf
17. Tverrprofil, 10.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Tverrprofil, 10.06.2022.pdf
18. Oversiktskart, 29.06.2022

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Oversiktskart, 29.06.2022.pdf